Prohlášení o ochraně soukromí

1.       Zamluvto-online.cz respektuje soukromí návštěvníků a uživatelů jejích internetových stránek.

2.        Zamluvto-online.cz v souvislosti se vstupem na a používáním jejích internetových stránek výlučně nevyžaduje poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů. Se všemi osobními údaji, které budou přesto Zamluvto-online.cz poskytnuty, zejména při registraci (tj. přesto, že o ně Zamluvto-online.cz nepožádá), bude Zamluvto-online.cz nakládat jako s náhodně získanými osobními údaji a nebude je dále zpracovávat.

3.       V případě, že Zamluvto-online.cz bude v souvislosti se vstupem na a/nebo používání jejích internetových stránek v jednotlivém případě požadovat poskytnutí osobních údajů (např. pro registraci do části pro registrované uživatele/do věrnostního programu apod.), bude jejich poskytnutí a nakládání s nimi (včetně jejich zpracování) podléhat podmínkám zvláštních ustanovení o nakládání s osobními údaji, které budou umístěné na příslušných internetových stránkách. V případě, že takové podmínky o nakládání s osobními údaji na příslušných internetových stránkách nebudou, budou se na jejich poskytování a nakládání s nimi vztahovat podmínky ustanovení bodu 4 tohoto dokumentu.

4.       Poskytnutí osobních údajů Zamluvto-online.cz prostřednictvím jejích stránek (např. vyplněním a odesláním registračního/přihlašovacího formuláře atd.) poskytuje uživatel stránek Zamluvto-online.cz,  souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů. Zamluvto-online.cz je oprávněna osobní údaje uživatele stránek zpracovávat, zejména pro účely prezentace a propagace Zamluvto-online.cz, jejích produktů a služeb a zasílání informací týkajících se těchto oblastí, případně pro další reklamní a marketingové účely (a to i prostřednictvím elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích). Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován dobrovolně na dobu určitou a Zamluvto-online.cz může osobní údaje uživatele stránek zpracovávat až do doby odvolání souhlasu s tím, že uživatel je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat. Uživatel stránek má ve vztahu k jeho osobním údajům právo uplatnit veškerá práva vyplývající zejména z ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje uživatele stránek může Zamluvto-online.cz zpracovávat i prostřednictvím jiné subjektu. Součástí souhlasu podle tohoto bodu je také souhlas se zasíláním informací o novinkách Zamluvto-online.cz, jejích nabídkách a dalších souvisejících informacích na e-mailovou adresu a případně i na jiné kontaktní adresy, které uživatel poskytl Zamluvto-online.cz prostřednictvím jejích stránek (např. vyplněním a odesláním registračního/přihlašovacího formuláře atd.). Souhlas se zasíláním informací je udělován dobrovolně na dobu určitou do jeho odvolání uživatelem stránek.

5.       Registrace na stránky Zamluvto-online.cz a souhlas s podmínkami užívání stránek probíhá prostřednictvím tlačítka „Facebook Connect“ nebo vyplněním registračního formuláře. Pro úspěšnou registraci je uživatel povinen umožnit pořadateli přístup k požadovaným údajům ve svém „facebookovém“ profilu, především jménu, příjmení a e-mailové adrese, nebo tyto údaje vyplnit v registračním formuláři. Údaje o uživateli musí být pravdivé a odpovídat skutečnému stavu.

6.       Zamluvto-online.cz bude používat osobní údaje získané na jejích internetových stránkách v agregované podobě pro zjištění celkového počtu návštěvníků těchto stránek, počtu návštěvníků každé jednotlivé stránky a jednotlivých doménových jmen. V tomto procesu nebudou dostupné žádné osobní údaje.

7.       Stránky Zamluvto-online.cz mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované třetími osobami. Obsah takových internetových stránek však Zamluvto-online.cz podrobně nezná. Umístěním odkazů na stránkách Zamluvto-online.cz jen umožňuje přístup na internetové stránky třetích osob, avšak nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Obsah umístěný na internetových stránkách, na které je odkazováno, není nijak za obsah umístění, podporovaný nebo schvalovaný Zamluvto-online.cz. neručí a neodpovídá za jakékoliv informace ani materiály umístěné na internetových stránkách třetích osob ani za jakékoliv porušení právních předpisů, práv nebo oprávněných zájmů třetích osob, ke kterým by došlo na internetových stránkách třetích osob. Odpovědnost za veškerý obsah a fungování internetových stránek, na které směřují odkazy, a za škody vzniklé v souvislosti s jejich využíváním nesou výlučně jejich provozovatelé. Na internetové stránky třetích osob se nevztahují (resp. nemusí vztahovat) podmínky ochrany soukromí Zamluvto-online.cz a tedy ani pravidla, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumentu. Doporučujeme proto, abyste se o podmínkách shromažďování a šíření údajů internetových stránek provozovaných třetími osobami informovali přímo u těchto osob.

8.       Stránky nejsou sponzorované, podporované, spravované nebo spojené se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Uživatel je srozuměn s tím, že poskytuje své informace provozovateli internetových stránek a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

9.       Zamluvto-online.cz si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto podmínky doku. Jeho změna nabývá účinnost jejím uveřejněním na stránkách. Aktuální verze je ze dne 20.6.2013