Funkce systému a jejich přehled

Správa Sportovišť a služeb

Každé sportoviště je možné v administraci nadefinovat. Definuje se jeho název, nejkratší možná rezervace, otevírací doba a cena v jednotlivých časech. U sportoviště nebo u služby je možné si nadefinovat otevírací dobu v týdnu individuálně pro každý den jinak.  Zde se také nastavují  v případě, že se jedná o určité služby, procedury a jejich ceny. Takže např. kadeřník si nastaví kolik budou stát jeho jednotlivé procedury. 


Role v systému

V administraci rezervačního systému je možné individuálně nastavovat práva k daným modulům. Klient si může nadefinovat libovolné role a jejich práva.Nejvyšší práva má provozovatel, který má kompletní kontrolu nad systémem. Další rolí je recepční, který/á má za úkol kontrolovat jednotlivé rezervace a případně vybírat peníze za služby do kasy. Nejnižší rolí pak může být editor, který má práva pouze na editaci obsahu a novinek.


Nastavení rezervačního systému

V tomto modulu si může každý provozovatel nastavit Sazbu DPH, které podléhá. Nastavují se zde informace pro faktury,  razítko, kolik dní předem se může uživatel rezervovat a další obsahové prvky webu.


Trenéři a instruktoři

Speciálně pro sporty, kde figurují trenéři a instruktoři je vytvořen modul na míru, který umí zobrazit jejich přehled a vést záznamy o nich. Uživatel rezervačního systému si může např. vyžádat trenéra, který mu pak bude přidělen. Instruktoři jsou pak vedeni pro jednotlivé hodiny na skupinových cvičeních. Provozovatel má pak přehled o jejich vytíženosti a jejich případných odměnách.


Kreditový systém a pernamentky

Možnost vložit si kredit na svůj účet a čerpat z něj požadované služby je předností tohoto systému. Stačí složit peníze buď v hotovosti na recepci nebo převodem na účet provozovatele a klient jednoduše platí přes rezervační systém z kreditu, který má bezpečně uložen a vázán na svůj účet. Veškeré transakce se pak evidují do přehledu, kde je možné dohledat veškeré platby jan v administraci, tak na vlastním účtu klienta v přehledu transakcí. U permanentek funguje vše tak, že recepční může vystavit klientovi permanentku na určité období a klient platí buď hotově nebo si odnese fakturu, kterou později zaplatí.


Přehled rezervací

Nejdůležitejším a nejvíce využívaným modulem je přehled rezervací, který poskytuje maximální komfort při správě všech hodin a volných termínů na denní bázi. Zde je možné pohodlně vkládat nové klienty, spravovat ty stávající, zakládat nové rezervace či permanentky, rušit rezervace či vkládat speciální akce a termíny, které klienti využít nemohou (např. technické odstávky, dovolené, turnaje atd.). Výborným nástrojem je také denní statistika a seznam očekávaných klientů, kteří mají dorazit. 

SMS Notifikace

Velmi užitečnou službou je zasílání SMS upozornění na jejich nadcházející rezervaci. Uživatel může obdržet až dvě upozornění, např. 48 hodin předem a pak hodinu před začátkem jeho rezervované služby. Tímto je klient dostatečně informován a měl by se podle toho přizpůsobit, případně stornovat svou rezervaci, nebo si "přebookovat" termín.


Statistiky

Modul statistiky umí základní přehledy pro vybraná období, které si provozovatel může nadefinovat v administraci. Vše je zobrazeno v přehledných tabulkách a grafech, kde je vytíženost služeb a sportovišť, obrat v daném období, případně odměny trenérů a instruktorů. Ve vyšších variantách rezervačního systému je možné si nadefinovat jakékoliv statistiky, které mohou být doimplementovány.